Fysioterapi Farum

V/ Kasper Østerø

"Din personlige fysioterapeut"

Ring/SMS til 22540626

 

Hvad er fysioterapi?

"Fysioterapi er centreret omkring mennesket i bevægelse og hvile"

I fysioterapi analyseres dagligdags bevægelser og stillinger med henblik på at afdække forværrende og forbedrende faktorer i et menneskes liv.

Fysioterapeuten vurderer omfanget af skader og skavanker, stiller prognose (=udsigt til bedring og/eller grad af bedring), og opstiller målsætning for tilbagevenden til et normalt dagligdagsliv, arbejde og idræt.

Baseret på vurdering og prognose udfører fysioterapeuten manuel behandling af led- og muskler og yder relevant træningsvejledning.

 


 

Første besøg i klinikken:

1) Sygehistorie:

Fysioterapeuten hører din nuværende og tidligere sygehistorie, registrerer hvilke bevægelser og stillinger der hhv. forværrer og forbedrer nuværende situation

2) Holdning:

Analyse af din holdning i siddende- og i stående stilling, herunder vurdering af rygsøjlens kurver, stillingen i armenes- og benenes led, muskelspænding og generel balance.  

3) Undersøgelse af bevægelser:

Analyse af måden du bevæger dig på når du går, går på trapper, rejser- og sætter dig fra en stol eller seng, tager tøjet af- og på, arbejdsstillinger, idrætsteknik o.lign.

4) Uddybende undersøgelse:

Undersøgelse af led, muskler, nerver, kar, muskelstyrke, core-stabilitet, balance, koordination m.m.

5) Øvelsesinstruktion og træningsvejledning:

Instruktion i relevante øvelser for din problematik og vejledning i øvrig hensigtsmæssig motion.

6) Behandling:

Behandling af led ifa. stræk, træk og ledfrigøringer, som genopretter normal bevægelighed i pågældende led

Behandling af muskler, sener, og øvrige bløddele, hvilket nedsætter spændinger og smerte

Strækbehandling af muskel og nerver, som hjælper til at genoprette normale længdeforhold og samtidig nedsætter smerte

Varme-/kuldebehandling:

  • Behandling med ispakning:  Skader af 1-5 (7) dages varighed, eller ved fortsat hævelse af mere end 7 dages varighed.
  • Behandling med varmepakning anvendes ved skader og skavanker af mere end 7 dages varighed, hvor der ikke er fortsat hævelse som følge af akut skade